Jak promować własne przedsiębiorstwo ze sfery agrobiznesu?

9.06.2022 9:24

Pomysły uczestników z 3 klasy technikum agrobiznesu w zadaniu projektowym „Przetwórstwo rolno-spożywcze z agroturystyką i elementami języka angielskiego” są możliwe do zrealizowania.

W maju 2022 r. odbyły się ostanie zajęcia szkoleniowe z ww. zadania w ramach II edycji Projektu „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”. W przedsięwzięciu wzięło udział dziewięcioro uczniów z klasy 3 LAp, którzy poznawanie przewidzianych treści rozpoczęli we wrześniu 2021 r. wyjazdem szkoleniowym na Podlasie, aby poznać zarówno przetwórstwo ziół w firmie „Dary Natury”, ogród botaniczny jak i prowadzenie agroturystyki. Następnie uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przetwarzania żywności i stosowanym w tych branżach słownictwem w języku angielskim. Szkolenia były prowadzone w pracowni ekonomiczno-biznesowej w budynku A. Efektem zajęć było opracowanie uproszczonego planu marketingowego wlanej działalności gospodarczej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i innych pomocy zakupionych na potrzeby projektu. Pomysły młodzieży okazały się jak najbardziej możliwe do osiągnięcia w rzeczywistości.

Zajęcia z uczestnikami prowadziły: Anna Tomczak, Anna Kowalska i Elżbieta Wojtyna.

Elżbieta Wojtyna