Podsumowanie sesji letniej 222 (czerwiec - lipiec 2022 r.)

20.06.2022 13:44

W dniach 01 – 19 czerwca 2022 r. w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu odbywały się egzaminy zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum kształcącego w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik technologii żywności, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz dla uczniów klasy drugiej technikum kształcącego w zawodzie technik programista. Łącznie do egzaminów zawodowych przystąpiło 191 uczniów technikum.

Od 20 do 24 czerwca 2022 r. potrwają jeszcze egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, do których przystąpi 37 uczniów.

Aby zdać egzamin zawodowy uczeń musi uzyskać minimum 50% punktów z części pisemnej i 75 % punktów z części praktycznej. 

Wyniki egzaminów zostaną opublikowane 31 sierpnia 2022 r. Uczniowie mogą je sprawdzić na stronie internetowej https://lodz.epkz.cke.edu.pl/aktywacja przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego w systemie SIOEPKZ. 7 września 2022 r. do szkoły zostaną przekazane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji zawodowych.

Trzymamy kciuki !

Edyta Niedzielska