Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego na Blichu

27.06.2022 15:01

W piątek, 24 czerwca, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Zawodowego na Blichu odbyło się wojewódzkie zakończenie roku szkolnego 2021/2022 połączone z oficjalnym otwarciem szkolnego boiska i strefy aktywności.

Podczas szkolnej części uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, ze wzruszeniem pożegnano jednego z odchodzących nauczycieli, nie brakowało podziękowań i życzeń adresowanych do pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

W oficjalnych wydarzeniach uczestniczyli: wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, wojewódzki kurator oświaty Waldemar Flajszer, starosta łowicki Marcin Kosiorek, burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz Ilona Wężowska, dyrektor powiatowego wydziału kontroli i zarządzania jednostkami.

Oficjalne otwarcie inwestycji

Zaproszeni goście dokonali oficjalnego otwarcia nowego boiska w strefie aktywności, wizytowali też liczne inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie przez szkołę przy wsparciu lokalnych władz oraz m.in. przy udziale funduszy unijnych. Blich szczyci się tym, że uczniowie korzystają z nowoczesnej infrastruktury i w pełni wyposażonych pracowni, zaś dzięki projektom realizowanym przez nauczycieli mogą zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pracy w kołach zainteresowań rozwijać swoje pasje oraz zdobywać nowe umiejętności.

Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego

Podczas wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego wręczono nagrody najlepszym uczniom szkół powiatu łowickiego. Natomiast łódzki kurator oświaty złożył na ręce nauczycieli i uczniów podziękowania za pracę w wyjątkowo trudnym „roku pandemii, nauczania zdalnego i hybrydowego, roku wojny”. Zapewnił także, że tegoroczne matury „wyszły bardzo dobrze”. Jak zawsze profesjonalną oprawę artystyczną wydarzenia zapewnił ZPiT „Blichowiacy” pod kierunkiem Jana Dutkiewicza i Katarzyny Polak.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami,

A nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

Janusz Korczak

 

Pożegnanie nauczyciela

Po południu odbyło się szkolne zakończenie roku 2021/2022. Dyrektor Jerzy Zabost w imieniu blichowskiej społeczności pożegnał po czterech latach księdza katechetę Łukasza Gawrzydka, dziękując za wsparcie, współpracę i zawsze życzliwe podejście. Nauczyciel otrzymał na pamiątkę bogatą literaturę poświęconą szkole.

Szkolni prymusi

Następnie dyrektor Jerzy Zabost wraz z wicedyrektorami: Marią Elżbietą Tataj, Piotrem Słomą oraz Edytą Niedzielską, wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uczniom, którzy otrzymali promocję do oddziału programowo wyższego ze średnią ocen wyższą bądź równą 4,0. W gronie szkolnych prymusów znaleźli się: Adrian Ciesielski ze średnią ocen 5,16, Weronika Fiutkowska (średnia ocen: 5,14) i Magdalena Królik (średnia ocen: 5,12). Średnią ocen wyższą bądź równą 4,75 uzyskali: Paweł Leon Kozanecki, Maja Irena Maj, Mateusz Granosik, Kinga Kasińska, Kinga Koza, Mikołaj Pietruszewski, Jakub Tarkowski, Adrian Karol Tomaszkiewicz, Wiktoria Maria Styrt, Jakub Józef Wysocki, Bartosz Jacek Krysztofczyk, Kaja Zuzanna Mróz, Julia Owczarek, Natalia Płacheta, Wiktoria Sołtyszewska oraz Jan Szachogłuchowicz.

Nagrody i wyróżnienia

Warto podkreślić, iż uczniów, którzy otrzymali promocję ze średnią wyższą bądź równą 4,0 w szkole na Blichu w roku szkolnym 2021/2022 było stu trzech. Dodajmy, że najlepsi uczniowie Adrian Ciesielski i Weronika Fiutkowska są kandydatami do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Młodzież ucząca się w szkole na Blichu zdobywa nagrody w licznych olimpiadach i konkursach związanych nie tylko z nauką, ale także ze sportem i działalnością artystyczną, dlatego w następnej części uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczono młodzieży dyplomy, nagrody oraz podziękowania za udział w konkursach i inne aktywności na rzecz szkoły.

Życzenia i podziękowania

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Jerzy Zabost podziękował wszystkim za wysiłek włożony w pracę po dwóch latach pandemii, za wyniki i ogromne zaangażowanie. Złożył także życzenia z okazji rozpoczynających się wakacji nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz uczniom szkoły. Z kolei życzenia dla rady pedagogicznej, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów skierowali przedstawiciele prezydium rady rodziców: Edyta Siecińska i Marcin Dzięgielewski. Życzenia na ręce grona pedagogicznego, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek złożyła także przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Kwiatkowska.

Słowno-muzyczną oprawę szkolnej akademii przygotowali uczniowie pod kierunkiem Agnieszki Leśniewskiej i Macieja Wróbla.

Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas, gdzie odbyło się wręczenie świadectw.

 

Bezpiecznych oraz udanych wakacji!

Iwona Bilecka