Ogłoszenie dotyczące zajęć w ramach projektu "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycji Litewska"

19.08.2022 13:18

W ramach projektu "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycji Litewska" będą odbywać się :

  • zajęcia języka angielskiego prowadzone przez Panią Ewę Szwarocką - Szczepańską wg harmonogramu
Data Godziny zajęć
23.08.2022 r. 800 - 1145
24.08.2022 r. 1000 - 1345
25.08.2022 r. 800 - 1145

 

  • zajęcia taneczne wg harmonogramu
Data Godziny zajęć
29.08.2022 r. 1300 - 1600
30.08.2022 r. 1300 - 1600
31.08.2022 r. 1300 - 1700

W zajęciach uczestniczą osoby, które zakwalifikowały się do projektu oraz osoby z listy rezerwowej.

Katarzyna Polak