ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH PROJEKT PN.: „STAŻ PRZEPUSTKĄ DO ZATRUDNIENIA” UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NR RPLD.11.03.01-10-0030/21-00

24.08.2022 17:02

OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI W DNIU 23.08.2022 R. NR OGŁOSZENIA 2022-17054-123408 „DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO NAUKI JAZDY - KAT. B”

Pliki do pobrania: