Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 na Blichu

3.09.2022 11:21

Dla blisko 800 uczniów i ponad 70 pedagogów oraz pracowników obsługi w czwartek, 1 września, zaczął się nowy rok szkolny na Blichu. O godzinie 9.15 na sali gimnastycznej odbyła się akademia, w której wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich, natomiast o godz. 10.15 uczniowie klas trzecich i czwartych spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 dyrektor szkoły Jerzy Zabost powitał po wakacyjnej przerwie uczniów klas starszych, a nowo przyjętym przedstawił wychowawców. Tradycyjnie już akademia była okazją do przypomnienia kampanii wrześniowej w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej i uczczenia pamięci poległych nauczycieli oraz wychowanków szkoły. Uczeń klasy trzeciej, Kamil Trzos, przedstawił prezentację, w której przypomniał najważniejsze fakty z września 1939 roku. Natomiast przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze w miejscach pamięci. Przypomnijmy, że na terenie szkoły znajdują się tablice, upamiętniające poległych nauczycieli i wychowanków szkoły, oraz głaz i Dąb Pamięci „Józef” ku czci kapitana Józefa Łebkowskiego zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w 1940 r.

W uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wzięła udział niemal cała szkolna społeczność: wspomniany dyrektor Jerzy Zabost, wicedyrektor Maria Elżbieta Tataj, wicedyrektor Piotr Słoma, kierownik praktycznej nauki zawodu Edyta Niedzielska, nauczyciele dydaktycy i pracownicy obsługi. W inauguracji nowego roku szkolnego uczestniczyła również przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Siecińska.

Niech to będzie dla nas wszystkich dobry rok!

Tekst: Iwona Bielecka
Zdjęcia: Grzegorz Słoma