Praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, technik programista,  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu

16.09.2022 10:30

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się rekrutacja do Mobilności w ramach projektu 2021-1-PL01-KA122-VET-000020225 pt. „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych”. 2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+, sektor Kształcenie Szkolenia Zawodowe, Akcja 1.

Zakwalifikowaniu uczestnicy będą mieli okazję do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki realizacji dwu tygodniowych praktyk zagranicznych w Grecji gdzie oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia, będą mogli również rozwijać kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe. Wyjazd planowany jest w terminie 03.10.2022r – 14.10.2022r.

Mobilność w ramach realizowanego przedsięwzięcia adresowana jest do uczniów i uczennic kierunków technik logistyk, technik programista, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu uczęszczających do klas II, III oraz IV.

Rekrutacja uczestników odbywać będzie się w terminie 16.09.2022r. – 20.09.2022r. Formularze należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Formularze można przekazywać do dnia 20.09.2021 do godziny 11:00.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, Zarządzeniem Komisji Rekrutacyjnej oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W związku z sytuacją pandemii terminy wyjazdu jak i niektóre działania projektowe mogą ulec zmianie, o wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Zapraszamy do aplikowania.

 

Pliki do pobrania: