Zajęcia integracyjne dla klas 1 TIA

29.09.2022 18:30

W środę 28.10.2022 r. odbyły się zajęcia integracyjne poprowadzone przez panią pedagog Annę Golędzinowską - Lebiodę.

Wzięli w nich udział uczniowie klasy pierwszej kształcącej się w zawodzie technik informatyk wraz z wychowawczynią Moniką Danych. Przygotowane przez prowadzącą gry i zabawy umożliwiły integrację zespołu klasowego oraz poznanie własnych zainteresowań, pasji. Czas ten jest dobrym początkiem wspólnych pięciu lat nauki w murach blichowskiej szkoły.