Saul Dreier na Blichu...

30.09.2022 22:00

Charyzmatyczny i niezwykły człowiek odwiedził dziś mury blichowskiej szkoły i spotkał się z Dyrekcją i młodzieżą.

Saul Dreier to bardzo ciekawa postać-urodził się w przedwojennej Polsce w Krakowie w 1925 roku. Przeżył okropności II wojny światowej w trzech Obozach Koncentarcyjnych-Płszowie, Mathausen, Lintzu i fabryce Schindlera. To tam odkrył swoją pasję i miłość do muzyki oraz gry na perkusji. Założył też męski chór, któremu akompaniował wybijając rytm zwykłymi łyżkami. Nasz rozmówca podkreślał, że w młodym wieku doświadczył straty całej rodziny. Został zupełnie sam, do końca nie wie, gdzie zginęli jego bliscy. Jednak się nie poddał i po wyzwoleniu przez armię amerykańską związał swoje życie ze Stanami Zjednoczonym. Tam założył rodzinę i pracował. Dziś mając 97 lat jeździ po całym świecie i przestrzega młode pokolenie przed wojną. Będąc już statecznym człowiekiem na emeryturze założył swój zespół: „Holocaust Survivor Band”, z którym koncertuje po całym świecie, głosząc pokój i pamięć o ofiarach holokaustu. Dla młodzieży to spotkanie było cenną, żywą lekcją historii z jasnym przekazem: Nigdy więcej wojny!!! Na koniec były pytania od uczniów, podziękowania oraz pamiątkowe zdjęcia.

Grzegorz Chojnacki