„DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO” W RAMACH PROJEKTU PN.: „STAŻ PRZEPUSTKĄ DO ZATRUDNIENIA”

11.10.2022 9:31

Staż przepustką do zatrudnienia

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0030/21 pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pliki do pobrania: