Znamy laureatów Konkursu fotograficzno- plastycznego „Wieś łowicka dawniej i dziś w fotograficznym kadrze i na obrazie”

13.10.2022 19:10

W dniu 13 października 2022 r. w ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w Konkursie fotograficzno- plastycznym, w którym udział wzięli: Pani Dyrektor Kontroli i Zarządzania Jednostkami Ilona Wężowska, Pan dyrektor Jerzy Zabost, Pan wicedyrektor Piotr Słoma.

„Wieś łowicka dawniej i dziś w fotograficznym kadrze i na obrazie”- taki tytuł miała tegoroczna edycja Konkursu fotograficzno- plastycznego, który adresowany był do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Odbywał się pod patronatem Starosty Łowickiego -Pana Marcina Kosiorka oraz Pana Jerzego Zabosta Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Za organizację Konkursu Fotograficznego w szkole, odpowiedzialni byli: Pan wicedyrektor Piotr Słoma, , Pani Donata Skierska, Pani Magdalena Piechowska- Malińska, Pan Grzegorz Słoma. Główne cele konkursu to:

- popularyzacja wiedzy o życiu mieszkańców wsi, obrzędach, kulturze ludowej,

- uwrażliwienie na piękno przyrody,

- rozwijanie pasji fotograficznej i plastycznej wśród młodzieży,

- kreatywne, twórcze wykonanie fotografii / pracy plastycznej, które pozwolą na nowo odkryć piękno wsi, obrzędy, tradycję kulturową.

Każdy uczestnik mógł złożyć maksymalnie trzy fotografie wykonane na terenie Łowicza i okolic, lub jedną pracę plastyczną. Tegoroczna edycja cieszyła się dużą popularnością. Spośród prac Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Pani Ilona Wężowska- Dyrektor Kontroli i Zarządzania Jednostkami, wyłoniła ośmioro laureatów, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału:

I miejsce zajęła praca: „Dwa światy” (autor: Julia Ciesielska, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu)

II miejsce – praca: „Łowicko wieś” (autor: Maja Florczak , Szkoła Podstawowa w Kęszycach)

III miejsce – praca: „Żniwa na wsi nowoczesnymi maszynami” (autor: Adrian Tomaszkiewicz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu )

Wyróżnienia:

- Maja Jarosińska (Szkoła Podstawowa w Kęszycach)

- Wiktoria Styrt (ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu)

- Stanisław Pięta ( SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)

- Michalina Wysocka (Szkoła Podstawowa w Kęszycach )

- Maciej Okraska ( SP nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu)

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu fotograficzno- plastycznego za udział, gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do rozwijania pasji fotograficznych.

Donata Skierska, Magdalena Piechowska- Malińska, Grzegorz Słoma