Dzień Edukacji Narodowej na Blichu

14.10.2022 19:12

Dzień Edukacji Narodowej na Blichu obchodzony jest jako święto całej szkolnej społeczności. Z tej okazji w czwartek, 13 października, odbyła się uroczysta akademia.

Na początku przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie. Następnie odbyło się przekazanie sztandaru. Zgodnie z tradycją szkoły poczet sztandarowy złożony z uczniów klas trzecich przekazał obowiązki uczniom klas drugich.

Uroczysty apel był także okazją do podsumowania dwóch konkursów: „Konkursu wiedzy o Blichu” oraz Konkursu fotograficzno-plastycznego "Wieś łowicka dawniej i dziś w fotograficznym kadrze i na obrazie" prowadzonego przez powiat łowicki, starostę Marcina Kosiorka i dyrektora szkoły Jerzego Zabosta. Laureatom nagród i wyróżnień raz jeszcze serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Ilona Wężowska, dyrektor powiatowego wydziału kontroli i zarządzania jednostkami oraz przedstawiciele Rady rodziców: Edyta Siecińska i Marcin Dzięgielewski. Na ręce dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi zostały złożone życzenia i podziękowania. W imieniu uczniów wszystkim pracownikom szkoły wzruszające życzenia złożyła Aleksandra Kwiatkowska, przewodnicząca Samorządu uczniowskiego.

W drugiej części uroczystości uczniowie zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny z „personalizowanymi” życzeniami dla nauczycieli oraz dowcipnym karaoke. Na zakończenie zaprezentował się szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.

Kończąc uroczystość, dyrektor Jerzy Zabost przypomniał zebranym, że za trzy lata szkoła obchodzić będzie 100. rocznicę istnienia.

Iwona Bielecka