Kolejna edycja Centrum Mistrzostwa Informatycznego

16.10.2022 14:06

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do prestiżowego projektu realizowanego przez Politechnikę Łódzką.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Zajęcia w naszej szkole będą prowadzone w ramach zajęć Szkolnego Koła Robotyki ROBOTOMANIACY z BLICHU.

Szczegółowy opis zadań jakie będą realizowane w naszej szkole znajduje się na stronie Koła pod adresem: www.robotomaniacy.pl

Krzysztof Błaszczyk