Warsztaty dla uczniów klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

19.10.2022 18:51

W dniu 18.10.2022r. w uczniowie klasy I technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Tematem warsztatów była „Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód”. W czasie trwania wydarzenia zostały omówione zagadnienia związane z prawem wodnym, gospodarką wodną i postępowaniem z nawozami w celu ochrony wód i środowiska. Warsztaty prowadzili pracownicy ŁODR – Bartłomiej Pijewski i Ewa Kłosińska, którzy przybliżyli zagadnienia dotyczące problemów zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, wskazali również na obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych, omówili także zasady dokumentowania działań oraz system opłat i kontroli. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na obowiązek posiadania planów nawozowych i zasady uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych. Warsztaty przybliżyły uczniom zagadnienia dotyczące bilansowania azotu w gospodarstwie, były bardzo ciekawe i rozwijające.

Anna Kowalska