Sukces w konkursie z języka polskiego

23.10.2022 20:23

Gratulacje! Uczennica Blichu Kaja Mróz zajęła I miejsce w Dyktandzie Wojewódzkim dla Maturzystów „Łódzkie pamięta” na etapie rejonowym. Kaja napisała dyktando najlepiej spośród maturzystów ze szkół w Łowiczu i Skierniewicach. Natomiast Szymon Milczarek znalazł się w gronie 5 laureatów i zakwalifikował się do finału konkursu. Oboje uczniowie kształcą się w zawodzie technik informatyk w klasie z rozszerzonym programem z matematyki.

W piątek, 21 października, w siedzicie Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się finałowe dyktando, podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom. Dla uczestników finału konkursu organizatorzy przygotowali także wycieczkę z przewodnikiem po centrum Piotrkowa Trybunalskiego.

  • Przypomnijmy, że Dyktando zostało zorganizowane przez Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, przy współpracy z CRE WŁ w Łodzi, Skierniewicach, Sieradzu i Zgierzu.
  • Konkurs był adresowany do uczniów klas maturalnych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, których egzamin maturalny przypada w roku szkolnym 2022/2023.
  • Celem Dyktanda było sprawdzenie swoich umiejętności przez przyszłych maturzystów, promocja poprawnej polszczyzny i piękna języka polskiego oraz upamiętnienie Patronów Roku 2022.
  • W eliminacjach rejonowych, przeprowadzonych 23 września w pięciu miastach, rywalizowało 117 maturzystów. W każdym rejonie wyłoniono 5 laureatów.
  • Uczniowie pisali za każdym razem tekst dyktanda autorstwa dr. Macieja Malinowskiego, językoznawcy i popularyzatora poprawnej polszczyzny. Tekst finałowego dyktanda będzie dostępny na stronie internetowej naszej szkoły.

Kai i Szymonowi raz jeszcze gratulujemy!

Fot. nr 2 źródło: Piotrków Trybunalski NaszeMiasto.pl @PiotrkowTrybunalskiNM

Iwona Bielecka