Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Staż przepustką do zatrudnienia"

10.10.2022 15:38

Staż przepustką do zatrudnienia

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0030/21 pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Edyta Kłak

Pliki do pobrania: