Uczniowie z IV klasy technikum agrobiznesu uczestniczyli w etapie szkolnym XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

10.11.2022 14:59

Gabriel Majewski i Jakub Papiernik z klasy 4Lap zmierzyli się w tym roku z hasłem przewodnim „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wspierane przez wielu Mecenasów i Partnerów.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

W dotychczasowych trzydziestu pięciu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 330 tys. uczniów, a do zawodów bieżącej, XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie około 7 tys. uczniów z blisko 600 szkół. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Elżbieta Wojtyna