Święto Niepodległości na Blichu

10.11.2022 19:40

W czwartek, 10 listopada, odbyła się uroczysta akademia z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęło odśpiewanie pełnej wersji „Mazurka Dąbrowskiego” przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uczniowie klas pierwszych kształcących się w zawodzie technik logistyk pod kierunkiem wychowawców: Donaty Skierskiej i Marka Pietrusiaka oraz Elżbiety Chojnackiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny z elementami pantomimy. Artyści przypomnieli zebranym historię 123 lat zaborów i walk o niepodległość. W przedstawieniu wykorzystano m.in. znane pieśni legionowe.

Tradycyjnie już w przygotowanie muzycznej oprawy akademii zaangażowała się młodzież i opiekunowie działającego przy szkole Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.

Iwona Bielecka