Warsztaty o tematyce bezpieczeństwa żywności dla uczniów klasy IV TTŻ

19.11.2022 17:36

W dn. 17.11.2022 uczniowie klasy IV TTŻ uczestniczyli w warsztatach poświęconych tematyce bezpieczeństwa żywności, które poprowadziła p. Małgorzata Kukieła specjalista ds. zapewniania jakości.

Zajęcia składały się z części wykładowej oraz warsztatowej podczas, której uczestnicy dokonywali identyfikacji zagrożeń, wskazywali przyczynę, środki kontroli oraz szacowali poziom ryzyka na różnych etapach procesu technologicznego wyrobu. Podczas zajęć młodzież od strony praktyczniej poszerzyła swą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Olga Kwapisz - Wojda