Informacja o wszczęciu postępowania 6/2022 na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla ZSP 2” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia” .

11.11.2022 19:54

Pliki do pobrania: