Informacja o wszczęciu postępowania 7/2022  pn.: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla ZSP 2 - DYDAKTYKA II” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”

23.11.2022 20:01

Pliki do pobrania: