Cykl zajęć z „Mistrzowskich Wystąpień Publicznych i prezentacji”

1.12.2022 22:04

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy cykl zajęć z „Mistrzowskich Wystąpień Publicznych i prezentacji” realizowanych w ramach praktyk zawodowych w zakładzie AgrosNova. Zajęcia realizowane przy współpracy ze Specjalistą ds. szkoleń.

W ramach zajęć każdy z uczniów 3 klasy TTŻ przygotował prezentację na wybrany temat związany z przetwórstwem spożywczym realizowanym w grupie Maspex.

Oprócz zaprezentowania wybranego tematu, uczniowie musieli opracować grę szkoleniową, która miała na celu aktywizację słuchaczy z jednoczesnym sprawdzeniem co audytorium zapamiętało z prezentowanego materiału.

Dzięki zajęciom uczniowie poznali etapy produkcji dżemu, makaronu, wyrobów alkoholowych, żywności probiotycznej oraz działań zmierzających do ograniczenia marnotrawstwa żywności.

Było dużo pracy, ale uczniowie wykazali się ogromem kreatywności i pomysłowości. Prezentacje natomiast były bardzo oryginalne, innowacyjne i wzbudzające ciekawość .

Ogromne podziękowania dla uczniów za ogrom zaangażowania.

Olga Kwapisz - Wojda