Informacja o wszczęciu postępowania „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”

22.12.2022 14:21

Staż przepustką do zatrudnienia

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0030/21 pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pliki do pobrania: