Wigilia na Blichu

23.12.2022 16:02

Spotkanie z polską tradycją i poezją. Wyjątkowy koncert kolęd i pastorałek. Dzielenie się opłatkiem przy wigilijnym stole i życzenia bożonarodzeniowe. W czwartek, 22 grudnia, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu odbyła się piękna i wzruszająca szkolna Wigilia.

Społeczność szkoły oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu z polską tradycją i kolędą pt. „Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie”. W montażu słowno-muzycznym w reżyserii pani Emilii Adamowicz uczniowie Blichu: Wiktor Domińczak z kl. IV TMp oraz Adrian Tomaszkiewicz z kl. IITL przypomnieli, co jest istotą Świąt Bożego Narodzenia. Wzmianki o tradycjach związanych z wieczerzą wigilijną, opłatkiem, kolędowaniem, pasterką czy szopką betlejemską przeplatane były utworami ks. Jana Twardowskiego, Ernesta Brylla i Jana Kasprowicza, które deklamowali Filip Niedzielski i Oskar Borkowski z kl. IIITMR oraz Filip Jabłoński z kl. IITLa. W nastrój świątecznej zadumy, nadziei i radości wprowadziły zebranych kolędy i pastorałki w wykonaniu utalentowanych uczniów: Kingi Kasińskiej, Justyny Muras, Natalii Mitek, Antoniny Popiel, Pawła Raroga, Kamila Trzosa, Macieja Wojdy, Arkadiusza Wielemborka i Krzysztofa Chojeckiego.

Uroczystość uświetniło kolędowanie działającego przy szkole Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.

Wigilijne spotkanie na Blichu zaszczycili swoją obecnością: wicestarosta łowicki Piotr Malczyk, Ilona Wężowska, dyrektor powiatowego wydziału kontroli i zarządzania jednostkami, przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły

Koniec roku to czas podsumowań. W krótkiej prezentacji uczniowie Blichu przypomnieli realizowane przez szkołę projekty, dzięki którym młodzież wyjechała na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji. Przypomnijmy, że w projektach wzięło udział pięćdziesięciu uczniów z klas kształcących w zawodach: Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Technologii Żywności, Technik Programista, Technik Logistyk oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

Jednym ze świątecznych zwyczajów jest obdarowywanie. Podczas Wigilii na Blichu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego nt. Tadeusza Kościuszki i Jana Henryka Dąbrowskiego. Laureaci otrzymali gratulacje oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Jerzy Zabost złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku.

 Fot. Grzegorz Słoma

Iwona Bielecka