Informacja o wszczęciu postępowania "Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - III” w ramach projektu pn.: „Staż przepustką do zatrudnienia”

30.12.2022 23:35

Staż przepustką do zatrudnienia

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0030/21 pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pliki do pobrania: