Nagrody w Powiatowym Konkursie Informatycznym „Zastosowanie technologii informacyjnej w urządzeniach codziennego użytku” rozdane

5.01.2023 9:50

W roku szkolnym 2022/2023 odbyła się druga edycja konkursu informatycznego" patronowanego przez Starostę Łowickiego -Pana Marcina Kosiorka oraz Pana Jerzego Zabosta Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu. Za organizację konkursu byli odpowiedzialni: Paulina Wojda, Damian Malejka, Monika Danych. Adresatami zaś byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Celami konkursu były:

 • popularyzacja wiedzy o zastosowaniu technologii informacyjnej w życiu codziennym,
 • zapoznanie się z budową i funkcjonalnością urządzeń elektronicznych,
 • rozwijanie u uczniów umiejętności reprezentowania informacji oraz rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera,
 • rozwijanie umiejętności fotograficznych uczestników,
 • zwiększanie doświadczenia w korzystaniu z zaawansowanych programów do obróbki grafiki,
 • poszerzanie teoretycznej wiedzy niezbędnej podczas pracy z grafiką komputerową,
 • uwrażliwienie na estetykę wykonywanych prac,
 • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych,
 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia,
 • motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym,
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

Każdy uczestnik mógł złożyć jedną pracę.

 Komisja konkursowa wyłoniła

 • na poziomie szkół podstawowych dwa miejsca dla:
 1. Stanisława Dróżdż ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im A. Mickiewicza w Łowiczu
 2. Arkadiusz Waracki
 • na poziomie szkół ponadpodstawowych trzy miejsca dla:
 1. Szymona Szygulskiego ucznia klasy 1 technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu
 2. Macieja Wojtasiaka ucznia klasy 3 technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu
 3. Patryka Miazek ucznia klasy 1 technikum programistycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ im. T. Kościuszki w Łowiczu

 Wszystkim uczestnikom Konkursu Informatycznego dziękujemy za udział i życzymy rozwijania pasji informatycznych.

Damian Malejka
Monika Danych
Paulina Wojda