Egzamin zawodowy w sesji zimowej 2023 r.

20.01.2023 16:27

W dniach 09 – 18 stycznia 2023 r. ponad 150 uczniów klas czwartych i trzecich technikum przystąpiło do egzaminu zawodowego.

Egzamin składał się z dwóch części.Pierwsza z nich to tzw. egzamin pisemny, zdawany przy komputerze, będący testem jednokrotnego wyboru. Do zaliczenia tej części egzaminu wystarczy uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Druga część egzaminu to część praktyczna. Informatycy zdawali ją przy stanowiskach komputerowych i wynik swoich działań zapisywali na płycie CD/ DVD. Część praktyczna uczniów kształcących się w pozostałych zawodach i przystępujących do niej w sesji zimowej 2023 r. miała postać dokumentacji papierowej. Aby zdać tę część egzaminu uczeń musi uzyskać 75% punktów.

Wyniki egzaminów zostaną przekazane do szkół 31 marca 2023 r. Każdy z uczniów będzie mógł sobie je sprawdzić indywidualnie, wchodząc na stronę https://lodz.epkz.cke.edu.pl/aktywacja i wykorzystując wcześniej wygenerowany i otrzymany smsem login i hasło. 

W przypadku niepowodzenia na którejś z części egzaminu uczeń może do 7 kwietnia złożyć deklarację na egzamin poprawkowy, który odbędzie się na początku czerwca.

Warto wiedzieć, że uczeń, który ma zdane dwie kwalifikacje egzaminu zawodowego ma prawo złożyć do dyrektora szkoły wniosek o zwolnienie go z egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.

Edyta Niedzielska