"Poznajmy się - jak komunikować się z osobami mającymi problem ze słyszeniem"

7.02.2023 23:36

Pod takim tytułem odbyło się spotkanie uczniów z klasy IV kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu i technik logistyk z panią Katarzyną Golędzinowską, przedstawicielką Stowarzyszenia Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych "Suita".

Okazuje się, że około 1/5 społeczeństwa, niestety w coraz młodszym wieku, staje się niedosłyszącymi. Wśród młodzieży szkolnej pojawiają się także takie osoby. Prowadząca spotkanie zaczęła od pogadanki z uczniami, następnie zaprezentowała anglojęzyczny film dydaktyczny z tłumaczeniem na język polski, na podstawie którego uczestnicy dowiedzieli się, jak to się dzieje, że człowiek słyszy. Po krótkiej wymianie pytań i odpowiedzi skąd się biorą wady słuchu, uczniowie wzięli udział w warsztatach – poglądowej grze w głuchy telefon o rosnącym stopniu trudności. Dzięki temu uzmysłowili sobie, jak osoba niedosłysząca odbiera sygnały głosowe ze świata zewnętrznego.

Zajęcia odbyły się podczas godziny zajęć z wychowawcą. Dziękujemy, gdyż była to piękna inicjatywa naszej pani pedagog Anny Golędzinowskiej.

Elżbieta Wojtyna