Spotkania z Politechniką Łódzką

9.02.2023 13:02

Uczniowie technikum na Blichu otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na Politechnikę Łódzką. Brane są pod uwagę egzaminy zawodowe.

W czwartek, 9 lutego, uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielką Politechniki Łódzkiej, dr inż. Anną Rył. Pani doktor przedstawiła zebranym najważniejsze informacje na temat uczelni, w tym ofertę kształcenia dla tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Opowiedziała też o możliwości uzyskania zakwaterowania w akademikach. Na zakończenie zaprosiła maturzystów do wizyty na politechnice podczas dni otwartych.

Koordynatorem spotkań z Politechniką Łódzką jest pani Elżbieta Kołaczek.

Iwona Bielecka