Zapraszamy do udziału w rekrutacji na praktyki zawodowe w Grecji

10.02.2023 14:46

Drodzy Uczniowie,

Startujemy z realizacją kolejnego projektu międzynarodowego. Zapraszamy do udziału w rekrutacji na praktyki zawodowe w Grecji, które w tym razem będą zorganizowane przez instytucję Olympus Education Services.

Mobilności w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych – EDYCJA 2022” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000063165. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+, Sektor Kształcenie Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Zakwalifikowaniu uczestnicy będą mogli realizować staże w Grecji co daje możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia, uczniowie będą mogli również rozwijać kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe. Wyjazd planowany jest w terminie od 25.03.2023 r. do 05.04.2023 r.

Mobilność w ramach realizowanego przedsięwzięcia adresowana jest do uczniów i uczennic kierunków technik logistyk, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczęszczających do klas II, III oraz IV.

Rekrutacja uczestników odbywać będzie się w terminie 10.02.2023r. – 15.02.2023r. Formularze należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Formularze można przekazywać do dnia 15.02.2023r. do godziny 12:00.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacjioraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Niektóre działania projektowe mogą ulec zmianie, o wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Zapraszamy do aplikowania.

Pliki do pobrania: