Weronika Fiutkowska i Adrian Ciesielski stypendystami Prezesa Rady Ministrów

13.02.2023 11:15

W dniu 8 lutego 2023 roku w trakcie uroczystości która odbyła się w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uczniowie naszej szkoły odebrali z rąk Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera oraz Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

Jesteśmy dumni, że wśród 340 najzdolniejszych uczniów województwa łódzkiego znalazło się dwoje naszych uczniów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Weronice oraz Adrianowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dariusz Surma