Dodatkowe kwalifikacje na kursie: Operator wózków jezdniowych oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w ramach projektu unijnego: „Staż przepustką do zatrudnienia”

14.02.2023 11:09

Staż przepustką do zatrudnienia

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0030/21 pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Od 15 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 CKZ w Łowiczu, w ramach projektu unijnego "Staż przepustką do zatrudnienia" był prowadzony kurs na wózki jezdniowe niespecjalizowane, dawniej nazywane II WJO. Każdy z uczniów biorących udział w projekcie musiał odbyć 67 godzin szkolenia, w tym 50 godzin z wiedzy teoretycznej, 15 godzin z praktycznej jazdy na wózku oraz 2 godziny praktycznej wiedzy z wymiany butli gazowej w urządzeniach napędzanych gazem propan butan. W kursie uczestniczyło 12 uczniów (z klas III i IV technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk), z czego ośmioro wzięło czynny udział w stażach w firmach logistycznych.

Uczestnicy, wiedzę teoretyczną, nabywali na wykładach oraz z innych udostępnionych materiałów szkoleniowych. Każdy uczeń musiał wykazać się podstawową wiedzą o Urzędzie Dozoru Technicznego, przepisach prawa dotyczącego operatorów, budowy wózków spalinowych i elektrycznych, wiedzą o obowiązkach przed podjęciem pracy, podczas pracy i po zakończeniu pracy na wózku, o zabezpieczeniach wózków z zakresu BHP i PPOŻ, pierwszej pomocy, bezpiecznej wymiany butli gazowej oraz jak zachować bezpieczeństwo podczas pracy na wózku.

Po zakończeniu kursu, uczniowie zostali zgłoszeni do egzaminu, którego termin został wyznaczony na dzień 31.01.2023 roku. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie otrzymali arkusze z piętnastoma pytaniami jednokrotnego wyboru. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku zostali dopuszczeni do etapu praktycznego. Praktyczny etap rozpoczynał się pytaniem z zakresu wiedzy z budowy wózka widłowego, wiedzy o stanie poszczególnych podzespołów i wiedzy o układzie hydraulicznym w wózku i zasadzie jego działania. Po pozytywnej ocenie odpowiedzi ucznia przez Inspektora UDT, kursant został dopuszczony do egzaminu z praktycznej jazdy na wózku jezdniowym.

Z dwunastu uczestników, którzy tego dnia podeszli do egzaminu, wszyscy zakończył go z wynikiem pozytywnym.

Dzięki temu przedsięwzięciu, uczniowie otrzymali dodatkowe uprawnienia, które z pewnością wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

Mariusz Pietrusiak
Edyta Kłak