Zajęcia z kursu: Programowanie robotów

14.02.2023 11:18

Staż przepustką do zatrudnienia

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0030/21 pn. "Staż przepustką do zatrudnienia" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W kursie uczestniczyło 13 uczniów: 3 uczniów z klasy III i 10 Uczniów z klasy II technikum kształcącym w zawodzie technik programista. Z podanej grupy uczestników, ośmioro z nich odbyło staże w wybranych przedsiębiorstwach, na stanowiskach informatycznych.

Tematyka zajęć z kursu „Programowanie robotów” dotyczyła wielu ciekawych zagadnień

i eksperymentów takich jak:

- wprowadzenie do Tinkercad oraz Arduino, program sterujący diodą LED i program sterujący sygnalizacją świetlną;

- eksperymenty z fotorezystorem i fotokomórką. Budowanie i programowanie urządzeń,

które automatycznie włączają światło;

- wprowadzenie do budowy robotów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych LEGO. Zapoznanie ze środowiskiem i językiem programowania. Budowa i programowanie robota bazowego;

- programowanie komputera EV3 / HUB z wykorzystaniem czujników i silników.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy w znacznym stopniu pogłębili swoją wiedzę z zakresu technologii informacyjnej i programowania. Ponadto zdobyli dodatkowe doświadczenia z odbytych staży i z pewnością wykorzystają je w dalszej karierze zawodowej.

Krzysztof Błaszczyk
Edyta Kłak