Fundusze europejskie są w zasięgu ręki uczniów Blichu

17.03.2023 9:29

Środki finansowe z UE niosą wiele możliwości. Jeśli ukończysz technikum agrobiznesu lub technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a w trakcie nauki zdobędziesz uprawnienia rolnicze, ze środków unijnych możesz dostać dofinansowanie na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to sposób na nowoczesne gospodarstwo rolne, więc w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu zaczął się cykl szkoleń nt. pozyskania pieniędzy na rozwój własnej działalności rolniczej. Na pierwsze tego rodzaju spotkanie pt. „Płatności obszarowe" uczniowie klasy 4 LAp pojechali do Oporowa w powiecie kutnowskim.

Drugie szkolenie odbyło się 15 marca już w szkole, w którym uczestniczyło 70 uczniów z klas trzecich i czwartych technikum oraz klasy III szkoły branżowej 1. stopnia. Dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Igielskiego – kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łowiczu i świetnie zorientowanej specjalistce pani Katarzynie Nowak z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach tematem przewodnim były „Mechanizmy wsparcia dochodowości gospodarstw rolnych”.

Prelegenci zwrócili uwagę uczestnikom szkolenia, że najwięcej środków UE będzie przeznaczonych na działania proekologiczne, polepszające klimat, a premia dla młodego rolnika, duża pomoc finansowa na start, w nowym pakiecie unijnym będzie wynosiła 200.000 zł. Dodatkowym źródłem dochodu może być doradztwo dla mieszkańców wsi, np. udzielanie pomocy w tworzeniu zdjęć geotagowanych, które są obecnie warunkiem otrzymania pieniędzy.

Obecne gospodarstwa rolnicze stopniowo przeobrażają się w coraz lepiej prosperujące firmy.

Elżbieta Wojtyna