Dzień Otwarty na Blichu

5.04.2023 20:28

W środę, 5 kwietnia, w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu odbył się Dzień Otwarty. Szkołę odwiedziło, podobnie jak w roku ubiegłym, około 500 uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych w Łowiczu i okolicznych miejscowościach. Przewodnikami gości podczas zwiedzania budynków oraz zapoznawania się z ofertą edukacyjną byli uczniowie Blichu.

Nauczyciele i uczniowie przygotowali wiele atrakcji dla odwiedzających. W trzech budynkach zorganizowano stoiska promocyjne z informacjami o kierunkach kształcenia i organizacji pracy placówki. Ponadto odbywały się zajęcia otwarte dla zainteresowanej młodzieży.

Promocja w budynku A

Za przygotowanie stanowiska promocyjnego odpowiedzialni byli: pan Grzegorz Słoma, pani Donata Skierska, pani Magdalena Piechowska–Malińska oraz pan Włodzimierz Gratys wraz z uczniami klas różnych kierunków kształcenia. W pracowni agrobiznesu zajęcia dla odwiedzających zorganizowała młodzież, która kształci się na kierunku technik agrobiznesu oraz panie Anna Kowalska i Elżbieta Wojtyna. Doświadczenia oraz pokazy w pracowni analizy i technologii żywności przygotowała pani Olga Kwapisz-Wojda wraz z uczniami, którzy kształcą się na kierunku technik technologii żywności. Dużym zainteresowaniem cieszyły się promocyjne stoiska przygotowane przez firmy „Maspex” i „Bracia Urbanek”.

Reklama szkoły w budynku B

Stanowisko promocyjne zorganizowały panie: Jolanta Dębska, Marta Staszewska i Iwona Bielecka oraz pan Leszek Skórski wraz z uczniami klas różnych kierunków kształcenia. Ponadto odbywały się zajęcia w pracowni gastronomicznej prowadzone przez panią Agnieszkę Golan, zajęcia w pracowniach informatycznych pod kierunkiem pana Damiana Malejki, zajęcia Koła Programistycznego (programowanie robotów i VR) prowadzone przez panie Paulinę Wojdę i Magdalenę Drobnik-Pudłowską oraz zajęcia Koła Robotomaniaków, za które odpowiadał pan Krzysztof Błaszczyk. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyły się przygotowane przez panią Ilonę Kosiorek prezentacje projektów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Młodzież szkół podstawowych mogła również odwiedzić bibliotekę szkolną prowadzoną przez panią Mariolę Ziental i znajdujące się w budynku sale gimnastyczne, a także uczestniczyć w próbach Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" pod kierunkiem pani Katarzyny Polak i pani Klaudii Sędeckiej-Kowalskiej. Na szkolnym boisku przez cały dzień trwał turniej piłki nożnej zorganizowany przez panie: Katarzynę Charążkę oraz panów: Jakuba Zaczkiewicza i Kamila Szkupa.

Dzień Otwarty w budynku C

Za przygotowanie promocyjnego stanowiska odpowiadali: pani Elżbieta Kołaczek, pani Paulina Dróżdż, pan Piotr Żak oraz pan Maciej Wróbel wraz z uczniami technikum kształcącymi się w zawodzie technik logistyk. W pracowni logistycznej odbywały się warsztaty prowadzone przez pana Piotra Żaka. Natomiast w pracowni gastronomicznej zajęcia i pokazy dla zwiedzających przygotowała pani Urszula Surma z uczniami klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. Odwiedzający mieli także możliwość zapoznania się ze specyfiką kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, uczestnicząc w zajęciach zorganizowanych na szkolnych warsztatach pod kierunkiem pani Katarzyny Mańkowskiej oraz panów: Adama Kaczmarczyka, Stanisława Pietrzaka, Jarosława Dubiela, Józefa Mamińskiego i Mariusza Szewczyka we współpracy z uczniami klas mechanizacyjnych. Można było pojeździć wózkiem widłowym, ciągnikami Kubota i Case, a także spróbować swoich sił na symulatorze jazdy w pracowni ruchu drogowego. Chętni uczniowie wzięli udział w zajęciach w pracowni spawania i obróbki mechanicznej.

Nasi goście

Podczas Dnia Otwartego mieliśmy zaszczyt gościć pana Piotra Malczyka - Wicestarostę Powiatu Łowickiego, panią Ilonę Wężowską - Dyrektora Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie Powiatowym w Łowiczu oraz pana Adama Pawluka, Dyrektora Zakładu Agros Nova.

Najliczniej odwiedziła nas młodzież z następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu,

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu,

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu,

- Szkoła Podstawowa nr 7 w Łowiczu,

- Szkoła Podstawowa w Oszkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Błędowie,

- Szkoła Podstawowa w Kiernozi,

- Szkoła Podstawowa w Dąbkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,

- Szkoła Podstawowa w Domaniewicach,

- Szkoła Podstawowa w Głownie,

- Szkoła Podstawowa w Kalenicy,

- Szkoła Podstawowa w Waliszewie,

- Szkoła Podstawowa w Bolimowie,

- Szkoła Podstawowa w Bielawach,

- Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach,

- Szkoła Podstawowa w Mastkach,

- Szkoła Podstawowa w Skaratkach.

Dodajmy, że oprócz grup zorganizowanych szkołę zwiedzali także uczniowie, którzy przybyli w kilkuosobowych grupach z opiekunami lub indywidualnie z rodzicami.

Przygotowane przez nas atrakcje spodobały się odwiedzającym. Dziękujemy za wyrazy uznania dotyczące zarówno organizacji Dnia Otwartego na Blichu, jak i naszej bazy edukacyjnej.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej szkole ZAPRASZAMY!

Iwona Bielecka