Agroprzedsiębiorcy i mechanizatorzy rolnictwa mają nowe uprawnienia

11.04.2023 19:38

Uczniowie z IV i III klas technikum agrobiznesu, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz szkoły branżowej 1. stopnia na początku kwietnia 2023 r. ukończyli kurs „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego”. Po egzaminie zdobyli państwowe uprawnienia.

Uczestników i prowadzących specjalistów z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przywitał pan Jerzy Zabost - dyrektor szkoły i pan Mariusz Pietrusiak - kierownik szkolenia praktycznego na Blichu.

Uczniowie ww. kierunków kształcenia w trakcie nauki na Blichu nabywają kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Dodatkowo otrzymali zaświadczenia o ukończeniu 2-dniowego szkolenia, które ich uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kurs podstawowy po 5 latach należy uaktualnić.

Z powodu bardzo dużego zainteresowania tego rodzaju szkoleniem zarówno wśród uczniów jak i okolicznych rolników, pod koniec maja jest wyznaczony II termin kursu chemizacyjnego.

Ten kurs dla naszych uczniów został zorganizowany z inicjatywy nauczycielek przedmiotów zawodowych ekonomicznych i mechanizacyjnych.

Elżbieta Wojtyna