XV Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

21.04.2023 12:01

   Dnia 20 marca 2023r. w ZSP nr 2 CKZ im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu odbył się XV Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Niemieckiego.

 

          W konkursie udział wzięli chętni uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich technikum uczący się na kierunkach:  Technik Technologii Żywności, Technik Agrobiznesu,  Technik Logistyk , Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technik Programista

      Uczniowie rozwiązywali pisemny test,  który składał się z 3 części: słuchania ze zrozumieniem, rozumienia tekstu czytanego oraz części leksykalno – gramatycznej i był przygotowany w oparciu o podstawę programową z języka niemieckiego dla technikum.

      Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, pogłębianie wiadomości z zakresu leksyki,  gramatyki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz rozwijanie kompetencji językowych.

      Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:


I miejsce Bartosz Kołaczyński kl. III TLA
II miejsce ex aequo  Kinga Koza kl. III TT i Jakub Wysocki kl. II TPr
III miejsce ex aeqou Marcel Milczarek kl. I TŻU i Karolina Majer kl. III TT


Uczniów przygotowywały nauczycielki języka niemieckiego: p. Marta Staszewska, p. Paulina Dróżdż oraz p. Milena Wojda – Wróbel.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w dniu zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w następnym roku.

Marta Staszewska