Konkursowe zmagania z religii rozstrzygnięte

26.04.2023 14:17

Uczniowie z Blichu uczestniczyli w dwóch konkursach religijnych o zakresie ogólnopolskim. W czwartek, 20 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, odbył się etap okręgowy XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Do testu przystąpił uczeń klasy II TL, Adrian Tomaszkiewicz. Zakres tegorocznego konkursu obejmował dwie księgi Pisma Świętego – Księgę Powtórzonego Prawa i List do Hebrajczyków. Ideą organizatorów konkursu jest zachęcanie młodych ludzi do osobistego kontaktu ze Słowem Bożym.

W piątek, 21 kwietnia w Siedlcach, odbył się etap ogólnopolski XVII Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Finalistą tej olimpiady został uczeń klasy II TI, Jan Szachogłuchowicz, który znalazł się w gronie najlepszych uczniów ze wszystkich diecezji w Polsce. Obydwa konkursy miały też swój duchowy wymiar, ponieważ łączyły się z modlitwą i Mszą Świętą. Gratulujemy dobrego wyniku i zaangażowania obydwu naszym uczniom.

Emilia Adamowicz