Pożegnanie maturzystów 2023’

28.04.2023 19:16

W piątek, 28 kwietnia, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego tegorocznych absolwentów technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Uroczystość poprzedziła akademia związana ze świętem Konstytucji 3 maja. Pamiętano także o dwóch innych majowych świętach: Święcie Pracy oraz Dniu Flagi.

Część oficjalną wydarzenia rozpoczął dyrektor szkoły, Jerzy Zabost słowami znanej piosenki „Szczęśliwej drogi już czas”. Przypomniał, że edukacji tegorocznych abiturientów towarzyszyły problemy, z którymi wszyscy mierzyliśmy się po raz pierwszy, takie jak pandemia i związane z nią zdalne nauczanie czy wojna tocząca się za wschodnią granicą naszego kraju. Te zdarzenia wpłynęły na kształtowanie się postaw młodych ludzi wchodzących w dorosłość.

Po przemówieniu dyrektora Wicestarosta Łowicki, Piotr Malczyk i dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami w Starostwie – Ilona Wężowska wręczyli listy gratulacyjne finalistom ogólnopolskich olimpiad i konkursów: Weronice Fiutkowskiej, Mikołajowi Stelmaszczykowi, Michałowi Kubicy i Mateuszowi Antosikowi.

Z kolei odbyła się ceremonia wręczenia statuetek „Super Absolwentów” rocznika 2022/2023, wyróżnień przyznanych maturzystom przez ich kolegów z równoległych klas.

Podczas oficjalnej części uroczystości głos zabrali także: wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Marcin Dzięgielewski oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Oliwia Kamińska, życząc tegorocznym absolwentom szkoły sukcesów zarówno podczas zbliżającej się matury, jak i w dorosłym życiu.

W dalszej części uroczystości nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie rocznika. W roku szkolnym 2022/2023 średnią ocen 4,00 i wyższą uzyskało 47 uczniów, w tym sześcioro ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Świadectwa z wyróżnieniem i gratulacje z rąk wicestarosty Piotra Malczyka, dyrektor Ilony Wężowskiej, dyrektora szkoły Jerzego Zabosta oraz wicedyrektorów Marii Elżbiety Tataj i Piotra Słomy otrzymali następujący uczniowie:

 • Weronika Fiutkowska (średnia ocen 5,00),
 • Zofia Chodorska (średnia ocen 4,96),
 • Kinga Kasińska (średnia ocen 4,96),
 • Natalia Płacheta (średnia ocen 4,88),
 • Kaja Zuzanna Mróz (średnia ocen 4,83),
 • Mikołaj Pietruszewski (średnia ocen 4,77).

Nagrody za pozostałe osiągnięcia oraz świadectwa ukończenia technikum wręczyli uczniom dyrektor i wicedyrektorzy szkoły oraz wychowawcy poszczególnych klas:

 • Magdalena Gasińska - wychowawczyni klasy IV Iag kształcącej w zawodzie technik informatyk,
 • Linda Jakubowska - wychowawczyni klasy IV Ibg kształcącej w zawodzie technik informatyk,
 • Anna Tomczak - wychowawczyni klasy IV TTg kształcącej w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności,
 • Dariusz Surma - wychowawca klasy IV Lag kształcącej w zawodzie technik logistyk,
 • Magdalena Piechowska – Malińska - wychowawczyni klasy IV Lbg kształcącej w zawodzie technik logistyk
 • Mariusz Szewczyk - wychowawca klasy IV TMg kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Dodajmy, że artystyczną oprawę uroczystości zakończenia roku szkolnego maturzystów przygotowali uczniowie czwartych klas, którzy swoją maturę będą pisali za rok.

Tegorocznym absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły, życzymy dobrych wyników podczas matur oraz udanego i szczęśliwego życia.

Iwona Bielecka