Żywa lekcja historii i ciekawostki stadionu- uczniowie z Blichu ponownie na wycieczce w Warszawie.

26.05.2023 23:56

W dniu 26 maja 2023 roku uczniowie klas; I TI B, I TPr, IV TI A kształcących w zawodach technik informatyk i technik programista wzięli udział w ciekawej wycieczce do Warszawy.

Spotkanie ze stolicą rozpoczęło się od wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. Obiekt został otwarty 31 lipca 2004 r. w przeddzień 60 rocznicy wybuchu powstania. Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich. Zgromadzonych jest tam ponad 30 tysięcy eksponatów dokumentujących wydarzenia z czasów powstania warszawskiego. Młodzież z zainteresowaniem oglądała wystawy, słuchała informacji przekazywanych przez multimedialne przewodniki. Następnie uczniowie wraz z organizatorami i opiekunami wycieczki; Panią Marzenną Kurzec, Panią Magdaleną Drobnik- Pudłowską, Panem Grzegorzem Słomą i lokalnym przewodnikiem Panią Magdaleną Kubis udali się na jeden z największych w Polsce stadionów. Zwiedzanie Stadionu Narodowego rozpoczęło się od pomieszczeń dla VIP-ów, centrum prasowego, szatni piłkarskich, trybun sportowych, punktów widokowych, o których bardzo ciekawie opowiadała Pani przewodnik. Ostatnim punktem programu była wizyta na Starym Mieście w Warszawie, gdzie uczestnicy wycieczki poznali krótką historię zgromadzonych tam zabytków. „Warszawa da się lubić”- to hasło, które pojawia się często na spotach reklamowych… i to prawda, bo młodzież z Blichu była tam już kolejny raz odkrywając nowe miejsca.

Marzenna Kurzec
Magdalena Drobnik- Pudłowska
Grzegorz Słoma