Laureat i dwóch finalistów - oto nasze ogłoszone 28 maja AD 2023 sukcesy w etapie centralnym XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

30.05.2023 20:40

Mateusz Granosik, uczeń klasy 4 TMRiA zdobył podium - III miejsce w bloku produkcja roślinna i wiele cennych nagród. Wiktor Domińczak z tej samej klasy został finalistą też w bloku produkcja roślinna. Jakub Papiernik z kl. 4 LAp osiągnął tytuł finalisty w bloku agrobiznes.

Nagrody związane z udziałem w finale OWiUR są prestiżowe. Ambitni i zdolni uczniowie z technikum agrobiznesu i z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki na Blichu corocznie je zdobywają. Nasi zwycięzcy są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowego, otrzymują stypendia i mają wolny wstęp na studia, a także inne korzyści. Być może dzięki temu, że odnieśli tak duży sukces, uwierzą w swoje możliwości i postanowią kontynuować naukę na wyższej uczelni. Stworzą sobie dzięki temu większą perspektywę w życiu i doświadczą przeżyć, które będą niezapomniane.

Etap krajowy tegorocznej OWiUR odbył się w dniach 27-28 maja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Oto krótka charakterystyka tegorocznych uczestników finału olimpiady:

Mateusz Granosik – uczeń klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Mieszka na terenie gminy Bedlno. Od lat pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa, które ma zamiar przejąć, gdyż taki rodzaj działalności go interesuje. Trzykrotnie już otrzymywał stypendium Starosty Łowickiego za bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Będąc w klasie III brał udział w projekcie „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” z zakresu agrotroniki i rolnictwa precyzyjnego. Dzięki przygotowaniom do olimpiady pogłębił swoją wiedzę i umiejętności nt. produkcji roślinnej, a osiągnięty sukces przyczynił się do wzrostu pewności siebie, gdyż jest bardzo szlachetnym, towarzyskim, chociaż skromnym i nie absorbującym uczniem. Po zdaniu matury chce dalej się uczyć, kontynuując swoje zainteresowania mechanizacją rolnictwa.

Jakub Papiernik – uczeń klasy IV technikum agrobiznesu. Mieszka na terenie gminy Nieborów. Od dziecka jest miłośnikiem motocrossu, amatorsko trenuje sporty walki, lubi wycieczki. Potrafi obsługiwać rożnego rodzaju maszyny i urządzenia. Niewątpliwie ma zdolności techniczne i ekonomiczne. Interesuje go wszystko, co ma związek z agrobiznesem. Będąc w klasie III otrzymywał stypendium dla uczniów osiągających bardzo dobre i celujące oceny z przedmiotów zawodowych z programu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi „Liga zawodowców”. Także uczestniczył w projekcie „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” z zakresu przetwórstwa spożywczego. Ma niezachwianą pewność, że będzie rozwijał rodzinne duże przedsiębiorstwo rolnicze zajmujące się także przetwórstwem warzyw. Chce nadal pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu techniki rolniczej, naprawy i konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych.

Wiktor Domińczak – uczeń klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który to kierunek wybrał zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mieszka na terenie gminy Łyszkowice. Corocznie otrzymuje nagrody za bardzo dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. W klasie III uczestniczył w projekcie „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” z zakresu agrotroniki i rolnictwa precyzyjnego. Pełni funkcję w samorządzie klasowym, jest niezwykle komunikatywny i przedsiębiorczy. Teraz rozważa podjęcie nauki na studiach wyższych związanych z mechaniką i/lub rolnictwem. Niedługo ma zamiar przejąć gospodarstwo po rodzicach i jednocześnie podjąć dodatkową pracę. Lubi oglądać filmy sensacyjne i jazdę na rowerze.

Nauczyciele, którzy w tym roku szkolnym przygotowali uczniów do udziału w olimpiadzie to: Anna Kowalska, nauczająca biologii i przedmiotów zawodowych rolniczych - w bloku produkcja roślinna oraz Elżbieta Wojtyna, nauczycielka zawodowych przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości - w bloku agrobiznes.

Serdecznie gratulujemy!!!

Elżbieta Wojtyna