Śladami historii Łowicza

30.05.2023 20:46

W dniach 22 i 29 maja 2023r. klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką Edyty Kłak i Iwony Bogusiewicz – Kuś wyruszyła na zwiedzanie rodzimego miasta Łowicza.

Miasto ma bardzo ciekawą historię, z którą uczniowie zapoznali się na Zamku Prymasowskim i w Bazylice Katedralnej. Pan Wojciech Gronecki oprowadził grupę uczniów po ruinach zamku, pięknym bajkowym ogrodzie i sali zamkowej. W bardzo ciekawy sposób opowiedział o powstaniu zamku, jego losach i mieszkańcach zamieszkujących to miejsce. Przedstawił historię powstania miasta Łowicza, a także niektórych nazwisk, rdzennie pochodzących z Łowicza, które do tej pory przetrwały wśród mieszkańców. Zamek w Łowiczu od pierwszej połowy XV w. do końca XVIII stulecia był najważniejszą rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich (zarazem też prymasów Polski).

Następną wycieczką było zwiedzenie Bazyliki Katedralnej wraz z podziemiami, w których pochowani są biskupi. W bazylice katedralnej w Łowiczu pochowanych jest 12 arcybiskupów gnieźnieńskich, którym przysługiwała godność prymasów Polski. Bazylika Katedralna nazywana „Wawelem Mazowsza”, po trwających kilka lat przygotowaniach formalnych, została wpisana na elitarną listę Pomników Historii. Jest to pierwszy obiekt sakralny w diecezji łowickiej i w całym regionie, który trafi na prestiżową listę zabytków o szczególnym znaczeniu dla kultury kraju.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani historią miasta, w którym się urodzili, obecnie kształcą i w dużej części są jego mieszkańcami. Zachwyceni byli tak bogatą historią Łowicza, który jest miastem pięknym, kolorowym i bogatym w folklor, zanany nie tylko w kraju, ale na całym świecie.

Edyta Kłak
Iwona Bogusiewicz - Kuś