Harmonogramy egzaminów poprawkowych

17.08.2023 8:25

Pisemny egzamin maturalny
w terminie poprawkowym:

22 sierpnia 2023 r. godz. 9:00 ( wtorek)

SALA WYKŁADOWA NR 1, budynek B (matematyka, j. polski )

SALA NR 201, budynek B  ( j. angielski)

 

Zdający proszeni są o zgłoszenie się na egzamin  najpóźniej o godz. 8:15