Zagraniczne Praktyki Zawodowe 2023/2024

8.09.2023 18:55

Drodzy uczniowie oferujemy możliwość uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych.

Rozpoczynamy realizację nowego projektu edukacyjnego. Zapraszamy do udziału w rekrutacji na praktyki zawodowe w Grecji, które będą odbywały się w Olympus Education Services.

Wyjazd na praktyki zawodowe odbywa się w ramach projektu „Mobilność uczniów i kadry technikum szansą na podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych – EDYCJA 2023” o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000142037. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu ERASMUS+, Sektor Kształcenie Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do projektu, wyjadą do Grecji gdzie otrzymają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem kształcenia, uczniowie będą mogli również rozwijać kompetencje językowe, społeczne oraz kulturowe. Wyjazd planowany jest w terminie od 02.10.2023 r. do 13.10.2023 r.

Mobilność w ramach realizowanego przedsięwzięcia adresowana jest do uczniów i uczennic kierunków technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik agrobiznesu uczęszczających do klas II, III, IV oraz V.

Rekrutacja uczestników odbywać będzie się w terminie 08.09.2023r. – 13.09.2023r. Formularze należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły. Formularze można przekazywać do dnia 13.09.2023r. do godziny 12:00.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Niektóre działania projektowe mogą ulec zmianie, o wszystkich aktualizacjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Zapraszamy do aplikowania.

Damian Malejka

Pliki do pobrania: