Zapraszamy do udziału w Konkursie Wiedzy o Szkole na Blichu

12.09.2023 20:42

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz zgodnie z tradycją szkoły blichowskiej, zostanie zorganizowany kolejny Konkurs Wiedzy o Szkole na  Blichu.

I etap konkursu – etap pisemny – odbędzie się dnia 25 września br.

II etap konkursu – etap ustny – będzie miał miejsce dnia 02 października br.

Oba etapy konkursu zostaną przeprowadzone w sali wykładowej nr 1 o godz. 9:50.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych.

Wychowawców prosimy o wytypowanie trzech przedstawicieli z każdej klasy.

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły, a bliższych informacji dotyczących konkursu udzielą wychowawcy klas pierwszych.

Klasa II TTA wraz z wychowawcą Panią Martą Staszewską