Lista osób zakwalifikowanych na praktyki zawodowe w Grecji dla uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych/technik technologii żywności, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki/technik agrobiznesu

14.09.2023 17:25

Damian Malejka

Pliki do pobrania: