Rozstrzygnięcie XX edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu

3.10.2023 21:17

Dnia 02.10.2023r.odbył się finał XX edycji Konkursu Wiedzy o Szkole na Blichu,w którym udział wzięli przedstawiciele kl.I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, kl. I Technikum Technologii Żywności oraz kl. I Technikum Logistycznego i Technikum Agrobiznesu.

W etapie tym uczniowie musieli odpowiedzieć na trzy wylosowane przez siebie pytania, wykazując się wiedzą dotyczącą historii szkoły, kierunków kształcenia, kadry pedagogicznej i bazy dydaktycznej.

Szczególnie trudny okazał się pojedynek o drugie miejsce, ponieważ dwie klasy zdobyły taką samą liczbę punktów i konieczna była dogrywka.

     Zwycięzcami konkursu zostali przedstawiciele klasy I TLA, drugie miejsce zajęła klasa I TTŻ, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się klasa I TMR.

     Konkursowi przewodniczyła komisja, w której skład wchodzili: pani Jolanta Dębska -wicedyrektor szkoły, pani Marta Staszewska – organizator konkursu i wychowawca klasy II TTA, pan Grzegorz Chojnacki – nauczyciel historii oraz uczennice klasy II TTA Aleksandra Gaworska, Natalia Góra.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi dn. 13.10.2023r. podczas Akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Klasa II TTA z wychowawcą p. Martą Staszewską