Pierwszym słowem, jakie przychodzi nam na myśl, słysząc „Chagall” jest „kolor”

20.10.2023 11:49

Na wystawę grafiki Marca Chagalla wybrali się uczniowie z klas piątych Technikum nr 2 na Blichu kształcącym w zawodzie technik agrobiznesu, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Marc Chagall (1887 – 1985) określał siebie jako malarza duszy oraz radości.

Urodził się na terenie obecnej Białorusi w ubogiej rodzinie chasydzkich Żydów. Posiadał obywatelstwo rosyjskie i francuskie. Początkowo kształcił się w Petersburgu, a za sprawą otrzymanego stypendium wyjechał do Paryża. Tam ukształtował się jako artysta. Jego obrazy powstawały pod wpływem kubizmu i judaizmu. W jego działach często widoczny jest motyw cyrku, kojarzący się z zabawą i dziecięcą beztroską.

W łowickim muzeum można obejrzeć 36 prac wielkiego artysty w formie litografii na papierze, akwafort ręcznie podmalowywanych osobiście przez Chagalla (tym cenniejsze, że wykonane w niskim nakładzie), oraz jeden kolaż. „Kiedy zabraknie Marca Chagalla, to nikt na świecie nie będzie wiedział czym jest kolor” – powiedział Pablo Picasso.

Prace Chagalla będą wyeksponowane do 26.10.2023 r.

Elżbieta Wojtyna, Edyta Kłak