„Wielkie i małe historie” w nowo otwartym Muzeum Historii Polski, przesłanie płynące z musicalu „Kongo” w Teatrze Capitol w Warszawie.

27.10.2023 10:43

W dniu 26 października 2023 r. uczniowie klasy II B kształcącej w zawodzie technik informatyk wraz z wychowawcą Panem Grzegorzem Słomą, Panem wicedyrektorem Piotrem Słomą, panem Maciejem Wróblem odwiedzili Muzeum Historii Polski, które tworzy pomost między przeszłością a teraźniejszością.

Otwarcie nowej siedziby nastąpiło w końcu września 2023 roku. Jest to nowy punkt na mapie kulturalnej Warszawy. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy: „Wielkie i małe historie”, która przedstawia kluczowe wątki dziejów polskiego państwa i narodu, prezentuje pogłębione spojrzenie na historię, doceniając rolę pamięci we współczesnym świecie. Wyjątkowo ważna jest w tym kontekście wspólnota polskich dziejów z historią tych narodów, które współtworzyły dawną Rzeczpospolitą. Muzeum Historii Polski zbiera pamiątki historyczne, dokumentuje, popularyzuje i promuje dzieje ojczyzny. Korzysta przy tym z najnowszych badań. Sięga po inspirujące przykłady polskich osiągnięć i uczestniczy w debatach nad trudnymi kartami polskich dziejów. Muzeum Historii Polski od początku działalności przygotowuje wystawy czasowe. Pozwalają one na bliższe ukazanie ważnych i ciekawych wydarzeń oraz procesów historycznych, a jednocześnie są głosem Muzeum w aktualnych debatach, krajowych i międzynarodowych. Wernisaże wystaw MHP odbywały się nie tylko w kraju, ale także za granicą: w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Parlamencie Europejskim, w niemieckim Bundestagu. Wystawy stałe przygotowywane we współpracy z MHP otwarto w Holandii i na Węgrzech. Wystawienniczy dorobek Muzeum to kilkadziesiąt wystaw zaprezentowanych w kilkunastu krajach świata, zwiedzonych przez setki tysięcy gości. Uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu historii i z zainteresowaniem oglądali przedstawione eksponaty. Kolejnym punktem programu była wizyta w teatrze. To już stały punkt programu wycieczek szkolnych uczniów klasy drugiej B kształcącej w zawodzie technik informatyk, którzy bardzo chętnie oglądają sztuki. Byli już kilkakrotnie w Teatrze Studio Buffo, Teatrze Muzycznym Roma. Tym razem wybrali musical „Kongo” w Teatrze Capitol. To multimedialny spektakl dla młodzieży, w którym poruszane są problemy współczesnego świata, takie jak: relacje międzyludzkie, przezwyciężanie lęków, wpływ portali społecznościowych na życie młodego człowieka czy też wszechobecny hejt, z którym spotykamy się na co dzień. Jedną z aktorek grających w spektaklu, jest Pani Elżbieta Zapendowska, która o musicalu mówi:

„KONGO to lekarstwo na współczesne problemy młodych. Piękny spektakl, zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej, poruszający do głębi. Świetnie śpiewający młodzi artyści- doskonale radzą sobie zarówno z techniką wokalną jak i emocjami. Cieszę się, że jestem częścią tego projektu. Serdecznie polecam każdemu, bez względu na wiek.” Uczniom bardzo podobał się spektakl, o czym świadczyły gromkie brawa. Po musicalu artystki Angelika Jasińska i Kamila Figielska spotkały się z uczniami z Blichu, co uwiecznione zostało na pamiątkowych zdjęciach. Wyjazd miał na celu poszerzenie wiedzy z wielu dziedzin nauki, jak również integrację zespołu klasowego.

Grzegorz Słoma, Maciej Wróbel