Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Informatycznym na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem: „Szanse i zagrożenia wynikające z AI” 

21.11.2023 13:33

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Zaprogramuj swoją przyszłość – powiatowe mistrzostwa w algorytmice i programowaniu”.

Odbywa się pod patronatem Starosty Łowickiego Marcina Kosiorka oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu Jerzego Zabosta. Organizatorem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki Łowiczu.

Prezentacja powinna być zapisana w formacie zgodnym z popularnymi programami do tworzenia prezentacji bądź w przypadku pracy w formie filmu, jej rozszerzenie powinno być odpowiadające standardowym programom do odtwarzania filmów. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę zarówno treści merytoryczne, jak i dodatkowe efekty animacji, dźwięku itp. Wstęp prezentacji powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełną nazwę szkoły, miejscowość.

Termin złożenia prac mija dnia 11 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w regulaminie, który wraz z kartą zgłoszeniową został załączony poniżej.

Damian Malejka
Paulina Wojda
Monika Danych

Pliki do pobrania: